Společný den otevřených dveří VŠE
Společný den otevřených dveří VŠE
Oddělení public relations
Vysoká škola ekonomická v Praze

Plánek

Celkový plánek areálu VŠE na Žižkově

Atrium Rajské budovy VŠE – 1. patro  – zde naleznete stánky jednotlivých fakult a pracovišť VŠE.

Atrium Rajské budovy VŠE – 2. patro – zde naleznete prezentační místnosti jednotlivých fakult a stánky studentských organizací školy.

  • Prezentace fakult budou zahájeny ve vyznačených místnostech ve 2. patře Rajské budovy pravidelně každou hodinu od 9 do 13 hod. včetně.
  • Studentské organizace budou prezentovat svoji činnost u stolků na ochozu Atria ve 2. patře Rajské budovy.

Plánek Italské budovy VŠE – zde je nabízen doprovodný program Dne otevřených dveří.

dod_3