Udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Hansi-Werneru Sinnovi
Udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Hansi-Werneru Sinnovi
Oddělení public relations
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Makroekonomie

Makroekonomie je obor ekonomické teorie, který se zabývá zkoumáním ekonomického systému jako celku. Sleduje vztahy mezi agregátními veličinami jako například hrubý domácí produkt, agregátní nabídka, agregátní poptávka, inflace, nezaměstnanost, úroková míra a měnový kurz. V oblasti ekonomického výzkumu je prof. Sinn obecným makroekonomem. V počátcích své výzkumné kariéry se orientoval na teorii rizika.

Velký ohlas získala jeho disertační práce „Ökonomische Entscheidungen bei Ungewissheit“ (1980), publikovaná v angličtině s mnoha návaznými články v předních časopisech. Následně rozvíjel teorii nadměrného rizika při omezené odpovědnosti, kterou rozpracoval a aplikoval v oblasti bankovní regulace. Prof. Sinn se rovněž zaobíral tématem ekonomického růstu. V rámci Solowova modelu formuloval model všeobecné rovnováhy s decentralizovanými optimalizujícími agenty za podmínek vyčištění trhů. V posledních letech se jeho odborný zájem soustředil do oblastí sociálních systémů, ekonomických aspektů klimatických změn a zejména tématu evropské ekonomické integrace a společné evropské měny. Jednou z jeho hlavních zásluh je odkrývání mechanismů krize eurozóny, kterou spatřuje v nadměrných schodcích běžného účtu platební bilance.

sinn_book