Udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Hansi-Werneru Sinnovi
Udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Hansi-Werneru Sinnovi
Oddělení public relations
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

O události

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc., předá profesorovi Hansi-Werneru Sinnovi diplom čestného titulu „Doctor oeconomiae honoris causa“ ve čtvrtek 23. února 2017 v 16.30 hod. ve Vencovského aule. Na tuto slavnostní událost jsou zváni studenti, vyučující, absolventi VŠE i veřejnost.

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Udělení čestného titulu profesorovi Hansi-Werneru Sinnovi zapadá do profilu VŠE jako špičkového vědecko-pedagogického univerzitního pracoviště, kde je rozvíjena nejen ekonomie hlavního proudu, ale rovněž i alternativní ekonomické přístupy, jež mohou napomoci rozpracovávat stávající ekonomické modely. Profesor Sinn je mezinárodně renomovaný vědec v oblasti obecné makroekonomie a hospodářské politiky, bývalý prezident ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, generální ředitel CESifo GmbH, ředitel Center for Economic Studies při Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Na téže univerzitě je emeritním profesorem makroekonomie a financí. Jeho odborným zaměřením je zejména obecná makroekonomie, daně, sociální systémy, společná evropská měna a její krize, teorie rizika, či modely makroekonomické rovnováhy.

medaile_b