Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení voleb rektora VŠE

18.9.2017

AS VŠE vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora VŠE na 16. října 2017 a stanovuje termín pro odevzdání přihlášky uchazeče o funkci rektora VŠE do 12:00 dne 18. září 2017.

Přihláška uchazeče musí mít listinnou formu a musí být uchazečem vlastnoručně podepsána. Přihláška obsahuje životopis se základními osobními údaji, korespondenční adresu uchazeče a stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období rektora. Přihláška se odevzdává v zalepené obálce, označené „Volba kandidáta na funkci rektora“ a adresované předsedkyni volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora, Ing. Kristýně Vltavské, Ph.D., do podatelny VŠE v sídle školy.