Společný den otevřených dveří VŠE
Společný den otevřených dveří VŠE
Oddělení public relations
Vysoká škola ekonomická v Praze

Studijní obory

Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí na svých šesti fakultách 23 bakalářských studijních oborů v češtině, 3 tři v angličtině a 1 v ruštině. Následuje podrobná nabídka oborů včetně podmínek přijímacího řízení:

dod_4