Udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Henry Mintzbergovi
Udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Henry Mintzbergovi
Oddělení public relations
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Prof. Henry Mintzberg

Henry Mintzberg se narodil 2. září 1939 v Montrealu v Kanadě. Získal magisterský titul a doktorát na MIT Sloan School of Management v Bostonu. Je profesorem managementu na McGill University v Montrealu (Kanada) a hostujícím profesorem na Carnegie-Mellon University v Pittsburghu, London Business School ve Spojeném království, INSEAD ve Fontainebleau ve Francii a na H.E.C. v Montrealu.

Proslavil se jako přední myslitel na poli managementu a v tomto oboru zpochybnil či vyvrátil mnoho zavedených názorů a konceptů. Je uznáván pro svůj přínos nejenom v akademickém světě, ale i ve světě businessu. Jeho názory ovlivnily a formovaly největší odborné autority soudobého managementu. V minulých letech působil jako akademik na nejlepších světových universitách a přizvaný odborník na rozvoj managementu po celém světě. Jeho zásadním přínosem je inovátorský pohled na manažerské funkce, resp. manažerské role, zkoumání každodenního života manažera a v důsledku toho alternativní přístup ke vzdělávání a rozvoji manažerů.

Pro lepší uchopení různorodých zájmů profesora Mintzberga stačí navštívit jeho webovou stránku. Kromě toho, že je považován za mezinárodně uznávaného konzultanta a „guru“ v oblasti managementu, je také produktivním autorem týdenních TWOGů (tweety na blogu) na různá témata sahající od klimatických změn až po společenský aktivismus. Přestože nejčastěji zpracovává a vyučuje téma managementu, věnuje také partikulární zájem politickým otázkám. Ve své poslední knize nazvané „Rebalancing Society“ (2015) poukazuje na to, že pojem socialismus se převážně ve Spojených státech stal hanlivým označením, které zanechává pocit toho, že se sociálními věcmi se pojí vždy něco zlého, zatímco kapitalismus reprezentuje vždy jen to dobré. Profesor Mintzberg nicméně rád prezentuje i své méně vážné „já“. Je autorem veselé opery a satirické knížky, která pojednává o jeho nesčetných příhodách z cestování letadlem.

Vedle dvou významných mezinárodních vzdělávacích programů, které stále dnes řídí (The International Masters In Practicing Management a International Masters for Health Leadership), prof. Henry Mintzberg založil a vede společnost Coaching Ourselves International, která se specializuje na alternativní manažerské vzdělávání přímo na pracovištích.

Prof. Henry Mintzberg získal v průběhu své profesní kariéry desítky mezinárodních ocenění a čestných titulů, byl ku příkladu jmenován Důstojníkem Řádu Kanady a obdržel Národní řád Québecu (l’Ordre national du Québec), Akademie managementu jej v roce 2000 označila jako uznávaného vědce a je držitelem dvou cen McKinsey za články publikované v Harvard Business Review. U příležitosti 60. výročí nástupu britské královny Alžběty II. na kanadský trůn obdržel profesor Mintzber medaili diamantového výročí britské královny Alžběty II.

Více informací je možné nalézt na:

Bibliografie

 • Rebalancing Society: Radical Renewal Beyond Left, Right, and Center. Berrett-Koehler Publishers. 2015.
 • Simply Managing: What Managers Do and Can Do Better. Berrett-Koehler Publishers. 2013.
 • Customizing customization. Sloan Management Re. 2012.
 • Managing. Berrett-Koehler Publishers. 2009.
 • Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. Simon and Schuster. 2005.
 • Managers, not MBAs: A hard look at the soft practice of managing and management development. Berrett-Koehler Publishers. 2004.
 • The strategy process: concepts, contexts, cases. Pearson Education. 2003.
 • The manager’s job: Folklore and fact. London: Routledge. 2002. Reality programming for MBAs. 2003.
 • Rise and fall of strategic planning. Simon and Schuster. 1994.
 • Structure in fives: Designing effective organizations. Prentice-Hall, Inc. 1993.
 • Mintzberg on management: Inside our strange world of organizations. Simon and Schuster. 4 1989.
 • Organization design: fashion or fit? Graduate School of Business Administration, Harvard University. 1981.

mintzberg