Udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Henry Mintzbergovi
Udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Henry Mintzbergovi
Oddělení public relations
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Management

Management jako vědní disciplína hledá zákonitosti, principy a postupy k účinnějšímu fungování organizace a k zajištění naplnění cílů organizace. Management zkoumá a hledá nejlepší způsoby zvyšování efektivity výrobních procesů a zpětně do praxe přináší nové nástroje, postupy a znalosti. Díky managementu a metodám řízení se zvyšuje rozsah výroby a organizace se mohou rozvíjet. Z jiného pohledu lze říci, že management hledá způsoby, jak naplnit cíle a zájmy všech zúčastněných stran, od maximalizace hodnoty pro akcionáře, přes příjem a spokojenost pracovníků, maximální spokojenost zákazníků i sociální odpovědnost a přínos pro celou společnost.

Management je široký pojem, který se postupem času diferencioval do různých manažerských disciplín, rozlišuje se zejména strategický management, principy managementu, provozní management, produktový management, projektový management, finanční management, management kvality, management rizika, HR management.

Henry Mintzberg se zasloužil o zásadní posun v oblasti organizační teorie, kde vedle jiného rozpracoval koncept adhokracie a inovativní organizace (jako opak byrokracie). V oblasti strategického plánování bývá stavěn jako protiklad prof. Porterovi, zejména jeho důrazem na „emergent strategy“ přístup, který vychází z předpokladu, že kvalitní strategie může vznikat „z neformálních diskusí na různých úrovních organizace“, spíše než vnuceným způsobem „shora“.

mintzberg_book