Infocentrum

Infocentrum poskytuje informace o studijních programech zájemcům o studium. Dále informuje o aktuálním dění na VŠE. Má na starosti obsah plazmové obrazovky vedle Infocentra „Odjezdy spojů MHD“.

Infocentrum je také výdejním místem stojanů a roll-upů, jejichž zapůjčení schvaluje Oddělení marketingu a PR.

Kontakt:
vestibul NB
otevřeno: po–pá 9:00-16:30 (během semestru), 9:00-15:00 (mimo semestr)
červenec a srpen zavřeno
tel.: 224 095 666