Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní informace

Související stránky

Vítejte na Oddělení Public Relations Vysoké školy ekonomické v Praze. Zajišťujeme interní a externí komunikaci a podporu propagačních aktivit školy, jejích součástí a studentských organizací.

Oddělení PR je garantem jednotného vizuálního stylu VŠE. Navrhuje vizuály klíčových tiskových materiálů, stará se o obsah hlavních webových stránek a sociálních sítí VŠE, připravuje celoškolské akce a podporuje aktivity jednotlivých pracovišť. Je kontaktním místem pro média.

Jednotlivá pracoviště školy a studentské organizace se na nás mohou obrátit s dotazy ohledně propagace. Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv novinářským dotazem.