Udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Hansi-Werneru Sinnovi
Udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Hansi-Werneru Sinnovi
Oddělení public relations
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Udělení titulu Doctor oeconomiae honoris causa prof. Hansi-Werneru Sinnovi

 

Profesor Hans-Werner Sinn je mezinárodně renomovaný vědec v oblasti obecné makroekonomie a hospodářské politiky a jeden z nejvlivnějších ekonomů dneška. Jako málokterý ekonom ovlivnil hospodářsko-politickou debatu během uplynulého čtvrtstoletí v Německu, ale i v Evropě. Svými odbornými aktivitami přispěl nejen k rozvoji ekonomické vědy, ale i přiblížení ekonomie širší veřejnosti.

Jeho odborná a veřejná aktivita v oblasti hospodářské politiky je spojena v posledních letech zejména s ifo-Institutem při Universität München, jehož byl od roku 1999 do roku 2016 prezidentem. Pod jeho vedením se mu podařilo z Institutu udělat jednu z největších a nejvýznamnějších evropských výzkumných organizací. Během své bohaté vědecké kariéry publikoval přes 140 odborných článků, z toho přes 80 textů v předních zahraničních časopisech, mezi nimiž nechybí American Economic Review, Journal of Public Economics či Quarterly Journal of Economics. Patří k nejcitovanějším německým vědcům.

Na návrh Vědecké rady Národohospodářské fakulty ze dne 17. února 2016 rozhodla o udělení čestného doktorátu „Doctor oeconomiae honoris causa“ Hansi-Werneru Sinnovi dne 26. dubna 2016 Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze. Čestný doktorát bude prof. Sinnovi slavnostně udělen dne 23. února 2017 v 16.30 hod. ve Vencovského aule.

 

 

 

vse-logo