Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studenti

Související stránky

Studentská organizace

Studenti mohou požádat pouze o propagaci takových akcí, které pořádá studentská organizace VŠE, výjimečně pracoviště školy, se kterým student spolupracuje. Nejste-li členem studentské organizace, kontaktujte studentského tajemníka.

Možnosti a pravidla propagace v prostorách VŠE

1. Web VŠE: Studentské organizace mohou propagovat akce či aktuality na českých i anglických školních webových stránkách (www.vse.cz) v sekci Odborné studentské akce / News nebo Kultura, zábava, sport / Culture, entertainment, sport. Akce z těchto sekcí se automaticky nahrávají také do kalendáře akcí na VŠE (http://akce.vse.cz).

Postup:

Na e-mail oddělení PR (pr@vse.cz) zašlete informaci ve formátu:
datum: název akce (studentská organizace)
popis akce
datum, čas a místo konání akce
více informací (URL, FB)
kontaktní osoba

zadost_vzor_studenti

Na českých webových stránkách jsou zveřejňovány pouze informace v češtině. Pro zveřejnění na anglickém webu zašlete prosím informaci v angličtině.

Žádost o umístění odkazu na vaše webové stránky v sekci Studentské organizace podávejte prostřednictvím studentského tajemníka.

2. Plazmy a matnice VŠE: Akce či aktuality lze propagovat také na školních plazmových obrazovkách (ve vestibulu NB a SB) a matnici (v atriu RB).

Pro vložení prezentace je využíván nástroj Hugport, kam můžete informace sami vkládat nebo je zde samostatně vytvářet v uživatelském rozhraní.
Nezapomeňte vždy uvést všechny základní informace (název akce, pořadatel, datum, čas a místo konání, webový odkaz).
Maximální doba zveřejnění je 1 týden.

Postup:

Manuál_Hugport.

3. Plakáty, letáky: Vylepování plakátů, distribuce letáků a podobných materiálů v prostorách VŠE není povoleno. Inzerovat lze bez omezení na nástěnkách hydeparku ve 2. patře SB.

4. Mobilní propagace: Na den konání akce si lze rezervovat mobilní stojany (formát A4, A3). Stojany slouží pro usnadnění orientace v prostorách VŠE, nikoliv pro propagaci akcí.**. Použití stojanů a jiných mobilních propagačních nástrojů je omezeno pravidly požární ochrany.

Postup:

  • Podejte žádost o zapůjčení maximálně 3 stojanů na akci.
  • V den konání akce si vyzvedněte stojany v Infocentru. Po skončení akce prosíme o vrácení stojanů do Infocentra.

** pravidla rozmisťování stojanů

5. Propagace na fakultách VŠE: Propagace na webových stránkách či plazmových obrazovkách fakult VŠE je přímo v jejich kompetenci.

Možnosti a pravidla natáčení a fotografování v prostorách VŠE

Natáčení a fotografování v prostorách VŠE povoluje oddělení PR na základě vyplněné žádosti. Podmínky natáčení a fotografování stanoví Pravidla pro natáčení a fotografování v prostorách VŠE.

Využití loga VŠE

Použití loga VŠE upravuje předpis Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze – výňatek z předpisu pro studenty a zaměstnance VŠE. Ve všech ostatních případech schvaluje použití loga VŠE oddělení PR prostřednictvím formuláře.