Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zaměstnanci

Související stránky

Možnosti a pravidla propagace v prostorách VŠE

1. Web VŠE: Fakulty, katedry a další útvary VŠE mohou propagovat akce či aktuality na českých i anglických školních webových stránkách (www.vse.cz) v sekci Nepřehlédněte / News nebo Kultura, zábava, sport / Culture, entertainment, sport. Akce z těchto sekcí se automaticky nahrávají také do kalendáře akcí na VŠE. Informace o dění na VŠE určené pro veřejnost lze publikovat ve Zpravodaji VŠE / VŠE Bulletin, zvláště významné pak jako hlavní článek webu školy (headline).

Postup:

Na e-mail oddělení PR (pr@vse.cz) zašlete informaci ve formátu:
datum: název akce (studentská organizace)
popis akce
datum, čas a místo konání akce
více informací (URL, FB)
kontaktní osoba

zadost_vzor

Na českých webových stránkách jsou zveřejňovány pouze informace v češtině. Pro zveřejnění na anglickém webu zašlete prosím informaci v angličtině.

 2. Plazmy a matnice VŠE: Akce či aktuality lze propagovat také na školních plazmových obrazovkách (ve vestibulu NB a SB) a matnici (v atriu RB).

Pro vložení prezentace je využíván nástroj Hugport, kam můžete informace sami vkládat nebo je zde samostatně vytvářet v uživatelském rozhraní.
Nezapomeňte vždy uvést všechny základní informace (název akce, pořadatel, datum, čas a místo konání, webový odkaz).
Maximální doba zveřejnění je 1 týden.

Postup:
Manuál_Hugport.

3. Plakáty, letáky: Vylepování plakátů, distribuce letáků a podobných materiálů v prostorách VŠE není povoleno. Inzerovat lze bez omezení na nástěnkách hydeparku ve 2. patře SB.

4. Mobilní propagace: Na den konání akce si lze rezervovat mobilní stojany (formát A4, A3). Stojany slouží pro usnadnění orientace v prostorách VŠE, nikoliv pro propagaci akcí.**. Použití stojanů a jiných mobilních propagačních nástrojů je omezeno pravidly požární ochrany.

Postup:

  • Podejte žádost o zapůjčení maximálně 3 stojanů na akci.
  • V den konání akce si vyzvedněte stojany v Infocentru. Po skončení akce prosíme o vrácení stojanů do Infocentra.

V Infocentru jsou k dispozici roll-upy školy v české a anglické verzi. V případě zájmu o jejich zapůjčení kontaktujte oddělení PR (pr@vse.cz).

** pravidla rozmisťování stojanů

5. Tiskové konference, zprávy: U mimořádných akcí či aktualit celoškolského významu (např. k prezentaci výsledků významného mezinárodního výzkumu) je možné prostřednictvím oddělení PR uspořádat tiskovou konferenci, vydat a rozeslat tiskovou zprávu. V případě zájmu kontaktujte oddělení PR (pr@vse.cz).

Možnosti a pravidla natáčení a fotografování v prostorách VŠE

Natáčení a fotografování v prostorách VŠE povoluje oddělení PR na základě vyplněné žádosti. Jeho podmínky stanoví Pravidla pro natáčení a fotografování v prostorách VŠE.

Využití loga VŠE

Použití loga VŠE upravuje předpis Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze – výňatek z předpisu pro studenty a zaměstnance VŠE. Ve všech ostatních případech schvaluje použití loga VŠE oddělení PR prostřednictvím formuláře.

Příprava letáků a brožur VŠE

V případě zájmu vašeho pracoviště o grafický návrh letáků nebo brožur v souladu s jednotným grafickým stylem VŠE, kontaktujte oddělení PR.

Na vyžádání poskytujeme: šablony powerpointových prezentací pro jednotlivé fakulty v češtině a angličtině; šablony certifikátů vedlejších specializací pro jednotlivé fakulty; hlavičkové papíry; grafické návrhy vědeckých časopisů a publikací vydávaných Nakladatelstvím Oeconomica.

V případě zájmu nás kontaktujte na pr@vse.cz