Oddělení Public Relations Vysoké školy ekonomické v Praze zajišťuje interní a externí komunikaci a podporu propagačních aktivit školy, jejích součástí a studentských organizací. Je kontaktním místem pro média i veřejnost.

Oddělení PR je garantem jednotného vizuálního stylu VŠE. Schvaluje využití log VŠE, navrhuje vizuály klíčových tiskových materiálů, stará se o obsah hlavních webových stránek a sociálních sítí VŠE, připravuje celoškolské akce a podporuje aktivity jednotlivých pracovišť.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: