Oddělení Public Relations Vysoké školy ekonomické v Praze zajišťuje interní a externí komunikaci a podporu propagačních aktivit školy, jejích součástí a studentských organizací. Je kontaktním místem pro média.

Oddělení PR je garantem jednotného vizuálního stylu VŠE. Navrhuje vizuály klíčových tiskových materiálů, stará se o obsah hlavních webových stránek a sociálních sítí VŠE, připravuje celoškolské akce a podporuje aktivity jednotlivých pracovišť.