Oddělení marketingu a Public Relations Vysoké školy ekonomické v Praze zajišťuje interní a externí komunikaci a podporu propagačních aktivit školy, jejích součástí a studentských organizací. Je kontaktním místem pro média i veřejnost.

Oddělení marketingu a Public Relations je garantem jednotného vizuálního stylu VŠE. Schvaluje využití log VŠE, navrhuje vizuály klíčových tiskových materiálů, stará se o obsah hlavních webových stránek a sociálních sítí VŠE, připravuje celoškolní akce (dny otevřených dveří, účast VŠE na veletrzích) a podporuje aktivity jednotlivých pracovišť.

Aktuality