Logo VŠE

Použití loga VŠE upravuje předpis Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze.

Logo VŠE musí být vždy aplikováno v souladu s grafickým manuálem.

Loga v této sekci jsou k volnému použití:

  • výhradně pro studenty a zaměstnance VŠE, a to v seminárních, bakalářských, diplomových nebo disertačních pracích, v oznámeních o promoci a pro potřeby výuky a vědy na VŠE. K jinému použití je třeba souhlas Oddělení marketingu a Public Relations,
  • výhradně pro zástupce médií. Jejich využití se povoluje jen jako doprovodný materiál k redakčním článkům, které mají vztah k Vysoké škole ekonomické v Praze. Jakékoliv jiné použití je vázáno na předchozí souhlas Oddělení marketingu a Public Relations.

Fakulty VŠE