Česká spořitelna bude nadále generálním partnerem VŠE

V centrále České spořitelny podepsala rektorka VŠE prof. Hana Machková smlouvu o spolupráci s generálním partnerem VŠE Českou spořitelnou. Za Českou spořitelnu se podpisu zúčastnili generální ředitel a předseda představenstva Ing. Tomáš Salomon, člen představenstva Ing. Pavel Kráčmar, ředitel úseku komunálního financování Ing. Milan Hašek a Ing. Petr Chlupáč.

Dnes dosáhla spolupráce mezi VŠE a Českou spořitelnou své plnoletosti, protože Česká spořitelna je generálním partnerem VŠE již 18 let“, uvedla rektorka VŠE Hana Machková . Díky naší vynikající spolupráci, založené na vzájemné důvěře, můžeme realizovat řadu dlouhodobých projektů. Česká spořitelna například finančně podporuje vědecké časopisy, konference, studentské spolky, zahraniční spolupráci i velké společenské akce, kterými jsou Ples VŠE, Absolventský večer nebo talentovou soutěž pro studenty VŠE hledá talent.“

Spolupráce mezi Českou spořitelnou a Vysokou školou ekonomickou je velmi intenzivní i v nefinanční rovině. Česká spořitelna je významným zaměstnavatelem absolventů VŠE, poskytuje jim možnost stáží, odborníci z ČS vystupují s přednáškami na půdě školy a pravidelně také pomáhají s kvalifikačními pracemi studentů.