Do čela České asociace MBA škol byla zvolena rektorka VŠE

Na plenárním zasedání České asociace MBA škol (CAMBAS) proběhla volba nového předsednictva na pětileté funkční období. Předsedkyní byla zvolena rektorka VŠE prof. Hana Machková, místopředsedou se stal doc. Pavel Mertlík, rektor Škoda Auto VŠ. Členy předsednictva budou dále prof. Martin Macháček (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) a prof. Petr Záruba (Prague International Business School). Prof. Hana Machková ve funkci nahradila dlouholetého předsedu prof. Milana Malého z Fakulty podnikohospodářské VŠE.

CAMBAS působí v České republice od roku 1998. Jejím hlavním posláním je zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v ČR. CAMBAS je členem mezinárodní asociace EQUAL, která sdružuje akreditační agentury působící v oblasti manažerských studijních programů. Členy CAMBAS jsou veřejné vysoké školy i soukromé vzdělávací instituce, které nabízejí
akreditované programy MBA a/nebo DBA. Od roku 2016 otevřel CAMBAS možnost členství i neakreditovaným subjektům, a to nejen vzdělávacím institucím, ale například i zaměstnavatelům absolventů nebo profesním svazům. CAMBAS je dnes nejen akreditační institucí pro programy MBA, ale také odbornou diskuzní platformou, jejímž cílem je přispět ke zvýšení kvality programů celoživotního vzdělávání a kultivaci prostředí na trhu MBA v České republice.

VŠE je v současné době největším poskytovatelem programů MBA v ČR. Dlouhodobě nám vadí situace v České republice, kde studium MBA není regulováno, i když je běžně užíván titul
MBA. Ráda bych přispěla k tomu, aby se akreditace CAMBAS stala pro zájemce o studium i zaměstnavatele zárukou kvality. Akreditace by měla hrát významnou úlohu při rozhodování o tom, kterou školu a který studijní program MBA si zájemce z široké a často nepřehledné nabídky programů MBA s velmi různorodou kvalitou, zvolí. Volba programu akreditovaného CAMBAS znamená, že obsah studia odpovídá mezinárodním standardům“, zdůraznila nová předsedkyně CAMBAS.