Inaugurace děkana Národohospodářské fakulty

V úterý 4. září 2018 proběhla slavnostní inaugurace děkana Národohospodářské fakulty VŠE prof. Ing. Zdeňka Chytila, CSc. Do úřadu jej uvedla rektorka VŠE, prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Moc se na spolupráci s ním těším. A přeji mu, aby se mu ve funkci děkana dařilo. Sám uvidí, jak náročná funkce to je. Děkani mají velice těžkou úlohu, a proto si jich nesmírně vážím. Spolu s fakultami jsou základním pilířem vysokých škol, včetně VŠE,“ uvedla mimo jiné rektorka VŠE po předání jmenovacího dekretu.

Prof. Chytil byl do funkce děkana zvolen na jaře Akademickým senátem Národohospodářské fakulty (NF) na čtyřleté období, které končí 30. června 2022. Na postu vystřídal doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc.

Během svého působení by nový děkan rád navázal na dosavadní výsledky fakulty, pokračovat chce ve zkvalitňování vzdělávací činnosti ve všech formách studia NF, stejně tak ve zkvalitňování vědecko-výzkumné činnosti. Mezi jeho priority dále patří rozvoj lidského kapitálu včetně posilování vnitřní personální soudržnosti, a posílení internacionalizace a rozvoj vnějších vztahů.

Během slavnostní inaugurace prof. Chytil zároveň představil své proděkany. Proděkanem pro studium a statutárním zástupcem děkana je doc. Miroslav Ševčík, proděkan pro vědu prof. Ing. Vojtěch Krebs, proděkan pro zahraniční vztahy Ing. Michal Mirvald, Ph.D.