Ohlédnutí za akademickým rokem 2020/21

Průběh akademického roku 2020/2021 byl výrazně ovlivněn mimořádnými vládními opatřeními, která od října 2020 do května 2021 neumožňovala realizovat prezenční výuku na vysokých školách kvůli omezení rizika šíření nákazy koronavirem. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci došlo také ke zrušení všech prezenčních akcí, které škola, fakulty a pracoviště tradičně pořádají, nebo v některých případech k jejich přesunutí do on-line prostoru.

Vedení VŠE velmi oceňuje mimořádné úsilí akademických pracovníků VŠE i zodpovědný přístup studentů během celého roku. I díky nim se VŠE podařilo dodržet plánovaný harmonogram akademického roku.

Počty studentů

V roce 2020 studovalo ve studijních programech realizovaných v českém jazyce na Fakultě financí a účetnictví 2 389 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 3 024, Fakulta podnikohospodářská měla celkem 3 314 studentů, Fakulta informatiky a statistiky 2 550, Národohospodářská fakulta 1 419 a Fakulta managementu 994 studentů. V cizojazyčných programech studovalo celkem 1 060 studentů.

Personálie

VŠE má nový Akademický senát pro období 2021–2024, v červnu 2021 proběhlo ustavující zasedání. Na post předsedy AS VŠE byl navržen pouze jeden kandidát – Ing. Marek Stříteský, Ph.D. (FPH), který funkci vykonával také v období 2018-2021. Ing. Marek Stříteský, Ph.D. byl zvolen předsedou AS VŠE v prvním kole tajné volby. Místopředsedou se stal Ing. Lukáš Hulínský (FFÚ). Ve tříkolové volbě místopředsedy z řad akademických pracovníků byl zvolen JUDr. Jan Vondráček, který tuto funkci zastával i v minulém volebním období.

Ing. Mgr. Martin Rey se stal ředitelem Rozvojového a poradenského centra VŠE (RPC). Do funkce ho v lednu 2021 jmenovala rektorka VŠE prof. Hana Machková. Martin Rey dlouhodobě působil v RPC jako event manager, měl na starosti pořádání celoškolských akcí jako např. ples VŠE, veletrh pracovních příležitostí ŠANCE nebo seznamovací kurzy pro studenty prvních ročníků. Kromě toho je také často citovaným odborníkem na problematiku Jižní Ameriky. Martin Rey ve funkci nahradil Ing. Jiřího Knapa.

Nové předsednictvo Akademického senátu VŠE

Akreditace a ocenění

VŠE dlouhodobě usiluje o získání a udržení celosvětově uznávaných mezinárodních akreditací, protože si je vědoma toho, že plnění standardů a kritérií mezinárodních akreditací je účinným nástrojem jak pro neustálé zvyšování kvality, tak pro posílení dobrého jména školy v ČR i v zahraničí. VŠE intenzivně pracovala na plnění cílů, které si v roce 2018 stanovila v sebehodnotícím zprávě (Initial Self Evaluation Report) u každého z 15 kvalitativních standardů, které musí naplnit pro získání institucionální akreditace AACSB.
Akreditační proces AACSB je celoškolským projektem, který je přínosem z hlediska zlepšování kvality a zároveň podporuje týmovou spolupráci mezi vedením školy a fakultami. VŠE v rámci celého akreditačního procesu úzce spolupracuje s britskou mentorkou prof. Stephanie Morgan stanovenou AACSB.

Fakulta financí a účetnictví získala pro svůj program MBARE mezinárodní akreditaci RICS.

Mezinárodní akreditace AMBA je považována za nejvýznamnější světovou akreditaci v oblasti MBA studia. Na celém světě ji doposud získalo jen 286 byznys škol, jako je např. University of St. Gallen či HEC Paris. V České republice se jí jako první může od letoška pochlubit Fakulta podnikohospodářská VŠE.

Ke zvýšení konkurenceschopnosti vysokých škol přispívá umístění v mezinárodně uznávaných žebříčcích. VŠE byla v roce 2020 úspěšná zejména ve dvou prestižních hodnoceních. Bodovala v žebříčku Financial Times European Business School Ranking 2020, kde jsou zveřejněny výsledky devadesáti nejlepších evropských škol. Umístila na 50. místě a polepšila si tak oproti roku 2019 o pět příček, v rámci střední a východní Evropě je na druhém místě.

Navazující magisterský program International Management Fakulty podnikohospodářské obsadil v žebříčku FT Master in Management vynikající 22. místo na světě.

VŠE dlouhodobě boduje v prestižním mezinárodním žebříčku vysokých škol britské společnosti Quacquarelli Symonds QS World University Rankings by Subject, a to ve dvou oborech v rámci oblasti vzdělávání Společenské vědy a management (Social Science and Management). Letos se v oboru Ekonomie a ekonometrie umístila na 250.-300. místě (loni 201.-250. místo) a v oboru Účetnictví a finance na 201.-250. místě (loni 251.-300. místo).

V hodnocení Eduniversal Business School Ranking získala VŠE opětovně pět akademických palem za internacionalizaci a byla vyhodnocena jako nejlepší Business School in Eastern Europe.

Rektorka Hana Machková s oceněním Eduniversal

Mezinárodní spolupráce

V oblasti internacionalizace, která je nejsilnější stránkou VŠE (25 % z celkového počtu studentů VŠE byli v roce 2020 cizinci), se VŠE zaměřuje zejména na rozvoj akreditovaných cizojazyčných studijních programů. I přes složitou pandemickou situaci se zájem o studium v cizojazyčných programech zvýšil a počet studentů již přesáhl hranici jednoho tisíce studujících.
V akademickém roce 2020/21 realizovala škola výuku čtyř bakalářských a devíti navazujících magisterských studijních programů. V rámci mobilit vyslala do zahraničí celkem 744 studentů, což byl oproti minulému roku 30% pokles. Nicméně vzhledem k mimořádně složité situaci spojené s cestovním se jedná o velmi dobrý výsledek. Postřehy studentů, kteří na svůj studijní pobyt vyjeli během pandemie uveřejňuje Oddělení zahraničních styků na webu Erasmus za časů korony.

Tradiční akce Oddělení zahraničních styků pro zahraniční i domácí studenty neproběhly nebo se konaly v omezené formě online, např. International & Study Abroad Fair nebo Orientation Week.

Studenti na španělské partnerské univerzitě

Vědecko-výzkumné aktivity a spolupráce s praxí

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti byla prioritou implementace Metodiky 2017+. Na VŠE byly řešeny výzkumné projekty GA ČR, TA ČR, granty ministerstev, zahraniční granty i projekty v rámci specifického výzkumu. Pro rok 2020 bylo pracovníky VŠE podáno celkem 28 návrhů výzkumných projektů GA ČR. Časopisy Politická ekonomie a Prague Economic Papers jsou uváděny v informačních službách Social Sciences Citation Index, Journal Citation Report/Social Sciences Edition a Social Scisearch, dostupných přes ISI Web of Knowledge a jsou rovněž zařazeny v elektronických databázích EconLit, RePEc a Scopus. Tyto časopisy dlouhodobě přispívají k dobrému jménu českého ekonomického výzkumu v ČR i zahraničí. Časopis CEBR (Central European Business Review) je rovněž indexován v databázi Scopus.

VŠE v akademickém roce 2020/21 pokračovala ve spolupráci se svými firemními partnery. Generálním partnerem je i nadále Česká spořitelna. Hlavními partnery jsou ČSOB, Deloitte, EY, Komerční banka, KPMG a PWC. Partnery jsou společnosti Accenture, Amazon, Bel Sýry Česko, Business Development Advisory, BDO Appraisal services, Česká národní banka, E.ON, Grant Thorton, HOPI, Hospodářská komora, Johnson & Johnson, L´Oréal, Microsoft, MSD, PSN, T-Mobile, Unilever, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto a HILTI. Poslední tři společnosti jsou také mezinárodními partnery CEMS. Velmi si přízně všech partnerů vážíme, obzvlášť v nelehké situaci poznamenané koronavirovou pandemií.

Úzká spolupráce firemních partnerů se studenty pokračuje např. v rámci celoevropsky jedinečného konceptu sdílení vozidel Uniqway, který funguje již třetím rokem. Platforma provozovaná studenty pro studenty a podporovaná společnostmi ŠKODA AUTO ČR a ŠKODA AUTO DigiLab, letos například pomáhala rozvážet zdravotníky z Prahy do okolních nemocnic.

Dvakrát ročně hostila VŠE v minulosti oblíbený a hojně navštěvovaný veletrh pracovních příležitostí Šance. Na tuto tradici letos z pochopitelných důvodů navázal veletrh virtuální – Šance Islands. Zájemci o novinky na trhu práce a zástupci zaměstnavatelů se netradičně sešli ve 3D světě tropických ostrovů. Třídenní veletrh proběhnul v dubnu za účasti více než stovky vystavovatelů a zájmu dvou a půl tisíce registrovaných návštěvníků. Díky virtuálnímu prostředí mohli i v době omezených sociálních kontaktů zájemci z pohodlí domova oslovit domácí i nadnárodní firmy a instituce, najít nové kontakty, udělat si obrázek o své budoucí kariéře, ale také např. zkonzultovat životopis, zapojit se do koučinku apod.

Rozvoj VŠE

VŠE má od října 2020 nový oficiální název v angličtině, označení v českém jazyce se nezměnilo. Místo původního University of Economics, Prague používá pro komunikaci se zahraničím označení Prague University of Economics and Business. Nový název přesněji charakterizuje současné zaměření školy a lépe vystihuje uplatnění absolventů na trhu práce.
VŠE se svůj anglický název University of Economics, Prague rozhodla změnit na Prague University of Economics and Business z několika důvodů. Tím hlavním je skutečnost, že původní název přesně nevyjadřoval současné zaměření školy, a proto často nebyl snadno pochopitelný pro zahraniční partnery a studenty.
V souvislosti s přejmenováním školy v angličtině a s ohledem na moderní technologie i trendy v komunikaci oslovilo vedení VŠE autorku původního loga s požadavkem na vytvoření moderního logomanuálu. Ten je v současné době finalizován.

Strategický rozvoj mohla škola podpořit jak prostředky z Institucionálního plánu na roky 2019-20, tak prostředky ze dvou projektů ESF.

Velké úsilí věnovala VŠE vypracování Strategického záměru pro roky 2021-25. Strategické priority byly koncipovány v úzké provázanosti na strategické priority MŠMT a vycházejí z dlouhodobé mise a vize školy. V období příštích pěti let bude VŠE posilovat svou národní i mezinárodní konkurenceschopnost na základě rozvoje tří strategických pilířů, které vycházejí ze současných celosvětových trendů v oblasti vysokého ekonomického školství. Jedná se o digitalizaci, internacionalizaci a důraz na celoživotní vzdělávání.

Areál VŠE na Žižkově se rozrostl o další budovu. Šestipatrové moderní Centrum archivních a depozitních služeb umístěné u vjezdu z ulice U Rajské zahrady bude sloužit pro potřeby Knihovny VŠE a Právního oddělení. Jeho architektura koresponduje s původními budovami školy. Myšlenka na vznik archivu vznikla před dvanácti lety, samotná realizace stavby započala v roce 2018 a dokončena byla letos na jaře. Kromě sedmi set metrů čtverečných prostor sloužících k archivaci dokumentů a publikací, kde je udržována stabilní teplota a vlhkost vzduchu, se v budově nachází také studovna, zasedací místnost a šest kanceláří.

Nová budova archivu

Studentský život, společenské a sportovní aktivity

Pandemie a související opatření zasáhly významnou měrou také do organizace veškerých aktivit v průběhu celého akademického roku. Ples VŠE, Absolventský večer, koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, soutěž Talent VŠE – žádná z těchto tradičních akcí se nekonala. Omezena byla činnost studentských spolků, zrušen byl sportovní rektorský den, Volejbalová liga VŠE, ani hokejisté Engineers Prague nebojovali v Univerzitní lize ledního hokeje o Pohár Jana Palacha. Pravidelně probíhaly pouze odborné přednášky pro absolventy, Absolventská středy, a to online.

Den otevřených dveří VŠE, den otevřených dveří pro zájemce o cizojazyčné programy i o navazující magisterské studium proběhly ve zcela nové formě – organizační tým VŠE vysílal online živě z univerzitního studia na Žižkově. Možnost nasát atmosféru kampusu a zjistit detaily o studiu tak měl kdokoli, kdo navštívil web dod.vse.cz nebo YouTube kanál VŠE, a to i ze záznamu. Doposud mají online dny otevřených dveří konané na celoškolské úrovni přes deset tisíc zhlédnutí. Obdobnou formu zvolily pro své dny otevřených dveří i jednotlivé fakulty.