Rubrika: Aktuality

Ohlédnutí za akademickým rokem 2019/20

Průběh akademického roku 2019/2020 byl ovlivněn mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakázalo s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole kvůli omezení rizika šíření nákazy koronavirem. Během krátké doby přešly všechny fakulty na on-line výuku. Díky mimořádnému úsilí akademických i neakademických pracovníků mohla VŠE dodržet plánovaný harmonogram […]

Ohlédnutí za akademickým rokem 2019/20

Medaili Aloise Rašína převzal prof. Richard Hindls, emeritní rektor VŠE

Vědecká rada VŠE udělila na svém slavnostním zasedání 23. června 2020 Medaili Aloise Rašína emeritnímu rektorovi VŠE prof. Richardu Hindlsovi. Laudatio přednesl děkan Fakulty informatiky a statistiky prof. Jakub Fischer. Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c., je český statistik a ekonom s rozsáhlou publikační činností doma i v zahraničí. Je členem mnoha odborných grémií v […]

Ohlédnutí za akademickým rokem 2019/20

Přihlášky do studijních programů v angličtině je možné podat do 30. 6. 2020

VŠE nabízí čtyři bakalářské a osm navazujících magisterských programů v angličtině. Do těchto studijních programů je možné se hlásit do 30. 6. 2020. Přijímací zkoušky probíhají on-line. Základní informace o studiu jednotlivých programů a podmínkách přijetí jsou dostupné také na webu programu, v případě dotazů kontaktujte příslušného koordinátora: Bakalářské programy Bachelor of International Business – […]

Ohlédnutí za akademickým rokem 2019/20

Aktuální informace o podmínkách přijímacích řízení na fakulty VŠE

Vážení uchazeči o studium na VŠE, dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem k mimořádné situaci byly na základě zákona č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů upraveny podmínky přijímacích řízení na jednotlivých fakultách následovně: Fakulta financí a […]

Ohlédnutí za akademickým rokem 2019/20

Opatření VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství během zkouškového období

Vážení studenti, vážení kolegové, dovolte, abychom vás informovali o výsledcích jednání krizového štábu VŠE ze dne 18. května 2020. Zkouškové období začíná 18. 5. a končí 26. 6. 2020. Na VŠE platí následující pravidla: od 19. 5. 2020 platí běžná otevírací doba budov (včetně Jižního Města) dle směrnice: https://www.vse.cz/predpisy/ochrana-a-ostraha-majetku-vse-v-praze/ mohou probíhat státní závěrečné zkoušky na […]

Ohlédnutí za akademickým rokem 2019/20

Uzávěrka přihlášek do programů vyučovaných v angličtině prodloužena do 30. 6. 2020

Chcete získat kvalitní a mezinárodně uznávané vzdělání v angličtině, které nastartuje vaši kariéru? Za takovým studiem se nemusíte vydávat daleko. Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) nabízí čtyři bakalářské a osm navazujících magisterských programů v angličtině. Vzhledem k aktuální situaci a opatřením proti šíření koronaviru, rozhodlo vedení VŠE o prodloužení termínu uzávěrky pro anglické programy […]

Ohlédnutí za akademickým rokem 2019/20

Přihlášky na doktorské studium lze podávat do 29. 5. 2020

VŠE vypsala pro akademický rok 2020/2021 místa doktorandů pro 14 doktorských studijních programů v češtině a angličtině. Elektronickou přihlášku na doktorské studium na VŠE v prezenční nebo kombinované formě mohou zájemci podávat do 29. května 2020. Zároveň je nutné zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Pro zařazení studenta do programu je třeba dodat […]

Ohlédnutí za akademickým rokem 2019/20

Opatření VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství od 11. května 2020

Vážení studenti, vážení kolegové, dovolte, abychom vás informovali o výsledcích jednání krizového štábu VŠE ze dne 4. května 2020. VŠE se v současné době řídí zákonem č. 188/2020 Sb. ze dne 17. 4. 2020. Tento zákon upravuje zvláštní pravidla týkající se studia na vysokých školách a činnosti orgánů vysokých škol v roce 2020. Na základě […]

Ohlédnutí za akademickým rokem 2019/20

Stávající režim fungování VŠE zůstává nezměněn i po 27. 4. 2020

Vážení kolegové, vážení studenti, vláda přijala včera usnesení č. 456/2020 , které nebude mít na režim fungování VŠE žádné větší dopady (jde o možnost setkávání max. 5 osob nejen v případě končících ročníků). Dovolujeme si proto informovat, že: Režim vstupu do školy stanovený Opatřením VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství […]

Ohlédnutí za akademickým rokem 2019/20

Opatření VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství od 20. dubna 2020

Prostřednictvím mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15. dubna 2020 byly s účinností od 20. dubna 2020 stanoveny výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách a zároveň byla mimořádným opatřením ze stejného dne a se stejnou účinností nově definována výjimka ze zákazu volného pohybu osob umožňující cestovat v rámci České republiky za […]

Ohlédnutí za akademickým rokem 2019/20