Přihlášku na VŠE je možné podat do 30. dubna

Do uzávěrky přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studium v češtině na VŠE zbývají poslední týdny. Přihlášky na Fakultu financí a účetnictví, Fakultu mezinárodních vztahůFakultu podnikohospodářskouFakultu informatiky a statistiky a Fakultu managementu mohou zájemci podávat do 30. dubna 2021Národohospodářská fakulta přijímá přihlášky do 31. května 2021.V návaznosti na úpravy maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT v březnu 2021, fakulty VŠE v rámci přijímacího řízení nebudou u uchazečů o studium v bakalářských studijních programech vyžadovat ústní maturitní zkoušku z českého a cizího jazyka.
Každá fakulta má jiné podmínky přijímacího řízení, proto uchazečům doporučujeme pozorně si daná kritéria prostudovat.

Důležité odkazy pro uchazeče: