Volba rektora VŠE proběhne 8. listopadu 2021

Volba kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze proběhne na volebním zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze dne 8. listopadu 2021. K on-line zvukovému přenosu se bude možné přihlásit prostřednictvím Microsoft Teams (odkaz bude včas zveřejněn).

Kandidáta na funkci rektora VŠE volí Akademický senát tajným hlasováním, maximálně ve třech kolech. Do funkce je zvolen ten uchazeč, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE. Funkční období rektora je čtyřleté a stejná osoba může funkci rektora zastávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období. Kandidát se po jmenování prezidentem ČR stává rektorem.

Prezentace uchazečů

Veřejná prezentace uchazečů o funkci rektora VŠE pro funkční období od 1. dubna 2022 do 31. března 2026 proběhla 21. října 2021 ve Vencovského aule:

  1. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, docent na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Fakulty financí a účetnictví.
    Životopis a programové cíle
  2. doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. – děkan Fakulty financí a účetnictví, docent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví.
    Životopis a programové cíle; www.mejzlik.cz

Záznam prezentace včetně následné diskuse je možné zhlédnout na Youtube.