VŠE podává trestní oznámení kvůli uzavření žižkovského kampusu a zrušení Dne otevřených dveří dne 17. 12. 2019

Škoda způsobená uzavřením žižkovského kampusu a zrušením Dne otevřených dveří 17. prosince 2019 byla vedením VŠE vyčíslena na 1, 1 mil. Kč. Škola podává trestní oznámení, a vzhledem k výši škody, kterou VŠE od dubna 2018 opakovanými hrozbami neznámého pachatele utrpěla (jedná se o částku blížící se 10 milionům Kč), i vzhledem ke společenské závažnosti tohoto činu, by trestní sazba pro usvědčeného pachatele mohla být až 8 let. Vedení školy je povinno vždy respektovat rozhodnutí velitele zásahu Policie České republiky, proto zůstaly prostory VŠE uzavřeny až do 18 h.

Plánovaný Den otevřených dveří musel být zrušen, ale vedení školy si velice váží iniciativy zástupců jednotlivých fakult VŠE (proděkanů, akademických pracovníků, studentů i administrativních pracovníků), kteří zájemcům o studium poskytovali alespoň základní informace před budovou školy.