VŠE udělí čestný doktorát Robertu S. Kaplanovi /23. 9./

Emeritní profesor Harvard Business School Robert Samuel Kaplan převezme 23. září 2021 na Vysoké škole ekonomické v Praze čestný doktorát. Profesor Kaplan je přední světový odborník v oblasti strategického řízení, řízení rizik a manažerského účetnictví. Kromě akademických ocenění se jeho práce vyznačuje tím, jak široce a úspěšně byly jeho metody strategického řízení implementovány ve firmách po celém světě včetně ČR.

Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. O udělení čestného titulu „Doctor oeconomiae honoris causa“ profesoru Kaplanovi rozhodla Vědecká rada VŠE na návrh Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví v listopadu 2019. Z důvodu protiepidemických opatřeních se slavnostní ceremoniál může uskutečnit až nyní.

Roberta S. Kaplana proslavila po celém světě zejména metoda vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku, kterou vyvinul spolu s Davidem P. Nortonem, poprvé ji publikovali v roce 1992 v Harvard Business Review. A dále metoda alokace nepřímých nákladů, kterou vytvořil spolu se Stevenem R. Andersonem. Jeho knihy byly přeloženy do více než dvaceti čtyř jazyků (včetně češtiny), jeho články vyšly v řadě prestižních světových odborných časopisů a jsou široce citovány.

Předání čestného doktorátu proběhne ve Vencovského aule ve čtvrtek 23. září od 16 h. Zájemci o účast na slavnostním ceremoniálu se mohou registrovat prostřednictvím elektronického formuláře. Podrobné informace poskytne Mgr. Darina Kubová (+420 224 095 121, darina.kubova@vse.cz).

O Robertu S. Kaplanovi a jeho vědecké práci

Robert S. Kaplan se narodil 2. května 1940 v New Yorku, USA. Bakalářský titul získal v oboru elektrotechniky na Massachusetts Institute of Technology, kde následně získal magisterský titul rovněž v elektrotechnice. Na doktorské studium přešel na Cornell University, kde získal doktorát z operačního výzkumu. Po ukončení studia zahájil prof. Kaplan svou akademickou kariéru v roce 1968 na Tepper School of Business na Carnegie-Mellon University, kde v letech 1977 až 1983 působil jako děkan. V roce 1984 přešel na Harvard Business School, kde byl jmenován profesorem v oboru rozvoje metod vedení společností (Marvin Bower Professor of Leadership Development). V roce 2006 byl jmenován do Účetní síně slávy. Ve stejném roce také obdržel Cenu za celoživotní přínos od sekce manažerského účetnictví Americké účetní asociace (AAA). Od 90. let mu byly uděleny čestné doktoráty na Univerzitě ve Stuttgartu v roce 1994, na Univerzitě v Lodži v roce 2006 a na University of Waterloo v roce 2008.

Balanced Scorecard /metoda vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku/

Robert S. Kaplan a David P. Norton vytvořili metodu, jak vyváženě propojit existující aktivity společností s jejich dlouhodobými cíli. Kaplan a Norton představili metodu Balanced Scorecard ve svém článku v Harvard Business Review z roku 1992, Balanced Scorecard zvyšuje výkonost společností, a proto byla tato metoda implementována nejrůznějšími společnostmi ze všech průmyslových odvětví a koutů světa, o čemž svědčí skutečnost, že od roku 2000 skupina Palladium každoročně oceňuje nejlepší projekty v oblasti strategického řízení zařazením do Síně slávy Balanced Scorecard (Palladium „Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy“ award).

Time-Driven Activity-Based Costing /metoda alokace nepřímých nákladů/

Prof. Kaplan a Steven R. Anderson jsou spoluautory metody alokace nepřímých nákladů, která umožňuje porozumění a parametrické modelování nákladů tak, aby pomohla společnostem se dostat jednodušeji a s vyšší jistotou k zisku. V poslední době je tato metodologie používána ve zdravotnictví, kde umožňuje měřit náklady na poskytování zdravotních služeb v celém spektru zdravotní péče.