Výuka v letním semestru akademického roku 2020/21 – aktualizováno

Na základě aktuální epidemické situace a s ohledem na to, že nelze předpokládat do začátku letního semestru její významnější zlepšení, rozhodla rektorka po dohodě s děkany, že výuka v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech bude od počátku letního semestru probíhat distanční formouDistanční formou bude výuka probíhat minimálně do konce března 2021.
K případnému návratu k prezenční formě výuky by v průběhu semestru došlo v případě, že se epidemická situace a její předpokládaný vývoj zlepší natolik, aby bylo možné prezenční výuku realizovat bez významnějších omezení až do konce semestru (dle současného protiepidemického systému PES by to vyžadovalo přechod a udržení ve stupni 1 nebo 2).
Distanční formou bude probíhat i výuka předmětů tělesné výchovy. Vyučující TV předmětů se zkontaktují v MS teams se zapsanými studenty na první výukové hodině semestru v týdnu od 15. února 2021.

Dne 1. dubna 2021 bude v souladu s vyhlášeným harmonogramem akademického roku na všech fakultách děkanský den. Rektorský sportovní den vyhlášený na 28. dubna 2021 se ruší a bude probíhat běžná výuka.

Promoce absolventů

Vzhledem k vývoji epidemické situace a s ohledem na omezení možnosti konání hromadných akcí se slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia plánované na únor a březen 2021 ruší. Podrobnější informace o způsobu předání diplomů absolventům sdělí jednotlivé fakulty.

Povinnost zaměstnanců a studentů předkládat negativní výsledek RT-PCR testu

Zaměstnanci a studenti, kteří vstoupili na území ČR z rizikových zemí (viz seznam Ministerstva zdravotnictví ČR), kde pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech anebo jsou státními příslušníky těchto rizikových zemí, musí po vstupu do ČR podstoupit RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2 a platí pro ně omezení volného pohybu na území České republiky.
Zaměstnanec VŠE (včetně hostujících profesorů) je povinen výsledek testu předložit svému přímému nadřízenému, student zašle naskenovaný dokument své studijní referentce (koordinátorovi cizojazyčného studijního programu) mailem. ​Do předložení negativního výsledku testu, nesmí takový zaměstnanec nebo student vstupovat do areálu školy.
Postupovat je třeba dle platných opatření ZDE.