Pravidla pro natáčení a fotografování v prostorách VŠE

  1. Média: Natáčení a fotografování pro zpravodajské účely v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) není bez souhlasu Oddělení marketingu a Public Relations (PR) povoleno. O povolení žádá, a to minimálně 24 hodin předem, zpravodajský štáb, nebo zaměstnanec či student VŠE. Vrátnice vpustí štáb (kameramana, fotografa) do prostor VŠE pouze, pokud bylo natáčení či fotografování předem povoleno. Při kontrole pracovníky ostrahy VŠE je štáb povinen prokázat se platným povolením. / Podat žádost
  2. Ostatní: Natáčení a fotografování pro jakékoliv jiné účely (mimo zpravodajských) v prostorách VŠE není bez souhlasu oddělení PR povoleno. O povolení mohou žádat zaměstnanci či studenti VŠE pouze ve výjimečných případech (např. natáčení a focení studentské akce). Při kontrole pracovníky ostrahy VŠE jsou žadatelé povinni prokázat se platným povolením. / Podat žádost
  3. Streamování akce pořádané pracovištěm školy či studentskou organizací je povoleno pouze se souhlasem Oddělení marketingu a Public Relations (pr@vse.cz).
  4. V případě natáčení či fotografování bez platného povolení jsou pracovníci ostrahy VŠE oprávněni zakročit a zamezit porušování těchto pravidel.
  5. Filmový materiál či snímky pořízené na VŠE nelze využít ke komerčním účelům, tj. nesmí být za úplatu postoupeny jiné osobě či subjektu.