Výstava obrazů – Pavel Janouškovec – KRAJINOU

Výstava akvarelů Pavla Janouškovce s názvem „Krajinou“ představuje určitý časový segment jeho abstraktní tvorby zachycující krajinu jak v různém období, tak z určitého úhlu pohledu přírody. Vystavená díla zachycují jeho tvorbu od roku 1995 do současnosti. Přestože má Pavel za sebou mnoho výstav realizovaných u nás i v zahraničí,  jedná se o jeho první ucelenou samostatnou výstavu akvarelů, které nebyly ještě nikdy a nikde prezentovány.

Pavlovy kompozice akvarelů jsou založeny na souboji „velkého“, dominantního, a „malého“, submisivního motivu. Snaží ve své  tvorbě se zachytit myšlenku inspirovanou pohledem na krajinu. Často můžeme na první dojem vnímat jeho skladbu díla jako chaos. Vnímání vyžaduje velké zaujetí a korelaci diváka, protože se může zdát, že nic hmatatelného, nic konkrétního jeho dílo nezobrazuje. V jeho akvarelech panuje absolutní svoboda výrazu. Nicméně při vnímavějším pohledu na jeho tvorbu nás překvapí určitá konkrétnost, hloubka čí myšlenka, která nás osloví ať´už v pozitivním či negativním slova smyslu. Něco, co se nám na počátku zdálo velmi vzdálené a nekonkrétní, nás pří delším pozorování díla přenese myšlenkou do konkrétní situace či určitého prostředí.

 

Jelikož divák zde není omezován konkrétní účelovostí námětu díla, domnívám se, že si každý najde na této výstavě  „své“ dílo, které zaujme, pobaví či donutí k hlubšímu zamyšlení.

Mgr. & Mgr. Petra Caf Janouškovcová
kurátorka výstavy