Studenti

Možnosti a pravidla propagace v prostorách VŠE

Studenti mohou požádat pouze o propagaci takových akcí, které pořádají studentské spolky VŠE, výjimečně pracoviště školy, se kterým student spolupracuje. Nejste-li členem studentského spolku, kontaktujte Eventové centrum VŠE.

1)   Jak postupovat, pokud chci propagovat svou akci na webu školy?

Studentské spolky mohou prostřednictvím Oddělení marketingu a Public Relations propagovat akce či aktuality na home page českých i anglických školních webových stránek v sekci Aktuality/News (hlavní zprávy vpravo),  Zpravodaj/Bulletin (zprávy pod odkazy na fakulty) či Kalendář akcí na VŠE/Events at VŠE. O umístění na webu, včetně finální podoby textu, rozhoduje Oddělení marketingu a Public Relations.

Na e-mail Oddělení marketingu a PR (pr@vse.cz) zašlete souvislý text obsahující všechny základní údaje o akci/aktualitě, včetně vhodných fotografií/vizuálů (specifikace viz níže), případně informace v následující struktuře:

název akce, název pořadatelského studentského spolku
popis akce
datum, čas a místo konání akce
odkaz na více informací (URL, FB)
kontaktní osoba
fotografie/vizuál v co nejvyšší možné kvalitě

Pro zveřejnění na anglických webových stránkách zašlete informace v angličtině.

Žádost o umístění odkazu na vaše webové stránky v sekci seznam studentských spolků podávejte prostřednictvím Eventového centra VŠE.

2)   Jak postupovat, pokud chci propagovat svou akci na plazmových obrazovkách a matnicích v areálu VŠE na Žižkově?

Akce či aktuality lze propagovat také na školních plazmových obrazovkách (ve vestibulu NB a SB) a matnici (v atriu RB). Pro vložení prezentace je využíván nástroj Hugport, kam můžete informace sami vkládat. Nezapomeňte vždy uvést všechny základní informace – název akce, pořadatel, datum, čas a místo konání, případně webový odkaz. Aby se prezentace správně zobrazovala na všech obrazovkách, je nutné dodržet poměr stran 16:9 (šířka:výška). Maximální doba zveřejnění je obvykle 1 týden. Postup, jak nahrát prezentaci na Hugport, najdete ZDE

3) Jak postupovat pokud chci zapůjčit mobilní stojany pro navigaci?

Na den konání akce si lze rezervovat mobilní stojany (formát A4, A3), rollupy VŠE a České spořitelny. Stojany slouží pro usnadnění orientace v prostorách VŠE. Použití stojanů a jiných mobilních propagačních nástrojů je omezeno pravidly požární ochrany.

Podejte žádost e-mailem na adresu infocentrum@vse.cz. Potvrzení o rezervaci a informace potřebné k vyzvednutí stojanů obdržíte následně emailem. Při rozmisťování mobilních stojanů dodržujte Pravidla rozmisťování stojanů.

4) Jak postupovat, pokud chci propagovat akci na fakultách VŠE?

Obraťte se přímo na fakultu. Propagace na webových stránkách či plazmových obrazovkách fakult VŠE je přímo v jejich kompetenci.

5)   Jak postupovat, pokud chci v prostorách VŠE natáčet nebo fotografovat?

Natáčení a fotografování v prostorách VŠE povoluje Oddělení marketingu a PR. Po udělení povolení se zastavte na PR (NB171) a vyzvedněte si kartičku PRESS. Podmínky natáčení a fotografování stanovují Pravidla pro natáčení a fotografování v prostorách VŠE.

6)   Jak postupovat, pokud chci využít logo VŠE?

Použití loga VŠE upravuje předpis Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze – výňatek z předpisu pro studenty a zaměstnance VŠE. Ve všech ostatních případech schvaluje použití loga VŠE Oddělení marketingu a Public Relations.

7) Vylepování plakátů, letáků a jiných tiskovin, ani jiné formy distribuce podobných materiálů nejsou v prostorách VŠE povoleny. Inzerovat lze bez omezení na nástěnkách hydeparku ve 2. patře SB.