Veřejnost a média

Pokud spolupracujete na pořádané akci s některým z pracovišť VŠE nebo se studentskou organizací VŠE, obracejte se se svými požadavky na Oddělení marketingu a Public Relations prostřednictvím tohoto pracoviště/studentské organizace.

Natáčení a fotografování

Natáčení a fotografování v prostorách VŠE povoluje Oddělení marketingu a PR. Po udělení povolení se zastavte na PR (NB171) a vyzvedněte si kartičku PRESS. Podmínky natáčení a fotografování stanovují Pravidla pro natáčení a fotografování v prostorách VŠE.

Tisková mluvčí VŠE

Kontakty na odborníky z Vysoké školy ekonomické v Praze zprostředkovává tisková mluvčí VŠE (pr@vse.cz, +420 771 278 434).

Inzerce firem

V případě zájmu o inzerci (např. nabídky pracovních pozic, stáží, brigád apod.) firem a  dalších externích institucí v prostorách VŠE, prosím, kontaktujte Kariérní centrum VŠE (kc@vse.cz).

Propagace v prostorách VŠE

Prostřednictvím komunikačních kanálů VŠE lze propagovat pouze akce a aktivity, které spolupořádá pracoviště VŠE nebo studentská organizace VŠE. S Oddělením marketingu a Public Relations by měl v záležitosti propagace komunikovat zaměstnanec nebo student školy, zástupce spolupořádajícího pracoviště, resp. studentské organizace.

Pronájem

V případě zájmu o pronájem prostor VŠE kontaktujte Eventové centrum VŠE (ec@vse.cz).

Použití loga VŠE

Použití loga VŠE upravuje předpis Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze – výňatek z předpisu pro média. Ve všech v předpisu neuvedených případech (firmy, instituce apod.) schvaluje použití loga VŠE Oddělení marketingu a Public Relations. Kontaktujte nás.