Veřejnost a média

Pokud spolupracujete na pořádané akci s některým z pracovišť VŠE nebo se studentskou organizací VŠE, obracejte se se svými požadavky na oddělení PR prostřednictvím tohoto pracoviště/studentské organizace.

Natáčení a fotografování

Natáčení a fotografování v prostorách VŠE povoluje oddělení PR na základě vyplněné žádosti. Podmínky natáčení a fotografování stanoví Pravidla pro natáčení a fotografování v prostorách VŠE.

Tisková mluvčí VŠE

Kontakty na odborníky z Vysoké školy ekonomické v Praze zprostředkovává tisková mluvčí VŠE Mgr. Martina Mlynářová (martina.mlynarova@vse.cz,+420 731 124 440).

Inzerce firem

V případě zájmu o inzerci (např. nabídky pracovních pozic, stáží, brigád apod.) firem a  dalších externích institucí v prostorách VŠE, prosím, kontaktujte Rozvojové a poradenské centrum VŠE (rpc@vse.cz, + 420 224 095 630).

Propagace v prostorách VŠE

Prostřednictvím komunikačních kanálů VŠE lze propagovat pouze akce a aktivity, které spolupořádá pracoviště VŠE nebo studentská organizace VŠE. S oddělením PR by měl v záležitosti propagace komunikovat zaměstnanec nebo student školy, zástupce spolupořádajícího pracoviště, resp. studentské organizace.

Pronájem

V případě zájmu o pronájem prostor VŠE a mobiliáře kontaktujte Správu areálu VŠE (pronajmy@vse.cz, +420 224 098 502).

Použití loga VŠE

Použití loga VŠE upravuje předpis Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze – výňatek z předpisu pro média. Ve všech v předpisu neuvedených případech (firmy, instituce apod.) schvaluje použití loga VŠE oddělení PR. Kontaktujte nás.