Zaměstnanci

Možnosti a pravidla propagace v prostorách VŠE

1)   Jak postupovat, pokud chci propagovat svou akci na webu školy?

Fakulty, katedry a další útvary VŠE mohou propagovat významné akce či aktuality na českých i anglických školních webových stránkách (www.vse.cz) v sekci Aktuality/News (hlavní zprávy vpravo),  Zpravodaj/Bulletin (zprávy pod odkazy na fakulty) či Kalendář akcí na VŠE/Events at VŠE. Na e-mail Oddělení marketingu a Public Relations (pr@vse.cz) zašlete souvislý text obsahující všechny základní údaje o akci/aktualitě, včetně vhodných fotografií/vizuálů (specifikace viz níže), případně informace v následující struktuře:

název akce, pořádající pracoviště
popis akce
datum, čas a místo konání akce
odkaz na více informací (URL, FB)
kontaktní osoba
fotografie/vizuál v co nejvyšší možné kvalitě

O umístění na webu, včetně finální podoby textu, rozhoduje Oddělení marketingu a Public Relations. Pro zveřejnění na anglických webových stránkách zašlete informace v angličtině.

2)   Jak postupovat, pokud chci propagovat svou akci na plazmových obrazovkách a matnicích v areálu VŠE na Žižkově?

Významné akce lze propagovat také na školních plazmových obrazovkách (ve vestibulu NB a SB) a matnici (v atriu RB). Pro vložení prezentace je využíván nástroj Hugport, kam můžete informace sami vkládat. Nezapomeňte vždy uvést všechny základní informace – název akce, pořadatel, datum, čas a místo konání, případně webový odkaz. Aby se prezentace správně zobrazovala na všech obrazovkách, je nutné dodržet poměr stran 16:9 (šířka:výška). Maximální doba zveřejnění je obvykle 1 týden.

Postup, jak nahrát prezentaci na Hugport, najdete ZDE

3) Jak postupovat, pokud chci zapůjčit mobilní stojany pro navigaci?

Na den konání akce si lze rezervovat mobilní stojany (formát A4, A3), rollupy VŠE a České spořitelny. Stojany slouží pro usnadnění orientace v prostorách VŠE. Použití stojanů a jiných mobilních propagačních nástrojů je omezeno pravidly požární ochrany.

Podejte žádost e-mailem na adresu infocentrum@vse.cz. Potvrzení o rezervaci a informace potřebné k vyzvednutí stojanů obdržíte následně emailem. Při rozmisťování mobilních stojanů dodržujte Pravidla rozmisťování stojanů.

4) Jak postupovat, pokud chci propagovat akci na fakultách VŠE?

Obraťte se přímo na fakultu. Propagace na webových stránkách či plazmových obrazovkách fakult VŠE je přímo v jejich kompetenci.

5)   Jak postupovat, pokud chci v prostorách VŠE natáčet nebo fotografovat?

Natáčení a fotografování v prostorách VŠE povoluje Oddělení marketingu a PR. Po udělení povolení se zastavte na PR (NB171) a vyzvedněte si kartičku PRESS. Podmínky natáčení a fotografování stanovují Pravidla pro natáčení a fotografování v prostorách VŠE.

6)   Jak postupovat, pokud chci využít logo VŠE?

Použití loga VŠE upravuje předpis Zásady používání a ochrany loga VŠE v Praze – výňatek z předpisu pro studenty a zaměstnance VŠE. Ve všech ostatních případech schvaluje použití loga VŠE Oddělení marketingu a Public Relations.

7) Jak postupovat, pokud chci publikovat tiskovou zprávu nebo uspořádat tiskovou konferenci?

U mimořádných akcí či aktualit celoškolského významu (např. k prezentaci výsledků významného mezinárodního výzkumu) je možné prostřednictvím Oddělení marketingu a Public Relations uspořádat tiskovou konferenci, vydat a rozeslat tiskovou zprávu. V případě zájmu kontaktujte Oddělení marketingu a Public Relations.

8) Jak postupovat, pokud chci připravit leták nebo brožuru v souladu s jednotným grafickým stylem VŠE?

V případě zájmu vašeho pracoviště o grafický návrh letáků nebo brožur v souladu s jednotným grafickým stylem VŠE, kontaktujte Oddělení marketingu a Public Relations. Na vyžádání poskytujeme: šablony powerpointových prezentací pro jednotlivé fakulty v češtině a angličtině; šablony certifikátů vedlejších specializací pro jednotlivé fakulty; hlavičkové papíry; grafické návrhy vědeckých časopisů a publikací vydávaných Nakladatelstvím Oeconomica apod.

9) Jak postupovat, pokud chci získat reklamní a PR předměty VŠE?

Výdej reklamních a PR předmětů s logem VŠE je možný ze skladu Nakladatelství Oeconomica za skladové ceny, a to na základě žádanky dle instrukcí zde.

10) Vylepování plakátů, letáků a jiných tiskovin, ani jiné formy distribuce podobných materiálů nejsou v prostorách VŠE povoleny. Inzerovat lze bez omezení na nástěnkách hydeparku ve 2. patře SB.